קול קורא חוצות היוצר 2024

ההרשמה לאמנים הסתיימה

אומנים מקוריים וחדשניים המעוניינים להשתתף ביריד חוצות היוצר מוזמנים להגיש מועמדות לחברה העירונית אריאל עד לתאריך ה- 15.4.24.

*בחירת האומנים והקצאת השטחים תעשה ע"י ועדת שיפוט אומנותית

*הערה בנוגע לחרבות ברזל:

  1. כל התקשרות עם המזמינה ו/או המשך התקשרות ממועד זה ואילך, נעשית על תנאי ו/או בתנאי מתלה ורק בתנאי שיינתן לה אישור או אישורים ושלא תחול עליה הגבלה לפי הנחיות ברמה הלאומית והעירונית.
  2. משעה שתחל כל מגבלה כאמור ברמה בלאומית ו/או העירונית, תהווה ההגבלה תנאי מפסיק המוביל לביטול מידי של ההתקשרות, על כל הכרוך והמשתמע מכך. 

 

*טופס זה אינו מיועד לאומנים מוסיקאים, אלא לאומנים יוצרים המעוניינים למכור את מרכולתם.